Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7344
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Nagelpoelweg, kad. Apeldoorn sectie AD 1243, 1244, 1245, 1246 en 2830, Industry and Trading Services B.V. (ITS)
Datering:1990-1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997