Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7343
Beschrijving:Percelen grond gelegen in Osseveld-West, kad. Apeldoorn sectie M 3276, 3277 en 4273, Intermed B.V.
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997