Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7328
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Juffrouw Oosterweg Beekbergen, kad. Beekbergen sectie K 4404, en de Loenerdrift Loenen, kad. Beekbergen sectie E 3246 en 3700, Woningbouwvereniging Beter Wonen
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997