Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7285
Beschrijving:Percelen grond gelegen ten zuiden van de Albaweg Lieren, kad. Beekbergen B 2119, 3338, 3353, 3547, 3548, 3777, 2120-2124, 2131-2135, 3480, 3481, 3560, 2156, 2155, 2153 en 2171, golfbaan Scherpenbergh B.V.
Datering:1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997