Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7272
Beschrijving:Percelen grond gelegen in Osseveld-West, kad. Apeldoorn sectie M 3268, 3269-3272, 2590, 2999 en 2638, Katholieke Woningbouwvereniging St. Joseph Apeldoorn
Datering:1990-1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997