Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7268
Beschrijving:Perceel grond gelegen in Osseveld-West, kad. Apeldoorn sectie M 299, 3270, 3272 en 3273, Katholieke Woningbouwvereniging St. Joseph Apeldoorn
Datering:1990-1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997