Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7258
Beschrijving:Percelen grond gelegen in Osseveld-West, kad. Apeldoorn sectie M 3291, 3290, 3271, 3289, 4723, 4000 en 4001 N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1991-1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997