Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7257
Beschrijving:Percelen grond gelegen in het Woudhuis, kad. Apeldoorn sectie M 4219, 4236, 4237, 4312, 4314 en 4809, Bouwfonds Woningbouw B.V.
Datering:1994-1995
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997