Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7256
Beschrijving:Percelen grond gelegen in het Woudhuis, kad. Apeldoorn sectie M 4314, 4809, 4219 en 4236, Bouwfonds Woningbouw B.V.
Datering:1994-1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997