Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7247
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Sint-Eustatius en de Nagelpoelweg, kad. Apeldoorn sectie AD 1265 en 2788, AMRO Vastgoed Lease B.V. en ESRA Holding B.V.
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997