Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7240
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Korte Molenstraat, kad. Apeldoorn sectie AA 1856, Vereniging tot Bevordering van Beroeps- en Ander Voortgezet Onderwijs Apeldoorn
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997