Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7239
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Atalanta Beekbergen, kad. Beekbergen sectie K 3880 en 4190, Woningbouwvereniging Beter Wonen
Datering:1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997