Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7226
Beschrijving:Percelen grond gelegen in het Woudhuis, kad. Apeldoorn sectie M 3706, 4656, 4936, 4090 en 4236, Peter Stok Rotterdam B.V.
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997