Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7223
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Kasteellaan, kad. Apeldoorn sectie M 4237, 4219, 4220, 4688, 4312 en 4809, Bouwfonds Woningbouw B.V.
Datering:1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997