Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7222
Beschrijving:Percelen grond gelegen nabij de Auroralaan, kad. Apeldoorn sectie M 3371, 3372, 3381, 3369, 3359, 4071, 4089, 3358, 4382, 4590, 4384 en 4527, Veluwse Bouwonderneming B.V.
Datering:1988-1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997