Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7207
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de westzijde van de Hoofdstraat, kad. Apeldoorn sectie U 6052, 6077, 6078, 6079, 6709, 7705 en 7708, Draisma Projectontwikkeling B.V.
Datering:1989-1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997