Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7198
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Zuidbroeksweg, kad. Apeldoorn sectie AF 1135
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997