Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7190
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij het zwembad aan de Laan van Zevenhuizen 381, Provinciale Gelderse Energie Maatschappij N.V. (PGEM)
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997