Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7187
Beschrijving:Perceel grond gelegen in Osseveld-West, kad. Apeldoorn sectie M 3272 en 3273, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1991-1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997