Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7180
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Stadhoudersmolenweg, kad. Apeldoorn sectie AB 3072, Samexwood B.V.
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997