Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7173
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Boterbloem, de Perenlaan en de Deventerstraat, kad. Apeldoorn sectie Z 4644, Katholieke Woningbouwvereniging St. Joseph Apeldoorn
Datering:1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997