Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7160
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Veenhuizerweg en de Elisabeth Poststraat, kad. Apeldoorn sectie Z 119, 3815, 3604, 3850 en 3851, Woningbouwmaatschappij Groothuis B.V.
Datering:1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997