Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7150
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Oranjestraat, kad. Apeldoorn sectie N 2022
Datering:1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997