Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7084
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Helmbloem, kad. Apeldoorn sectie Z 4644, Veluwse Bouwonderneming B.V.
Datering:1991-1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997