Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7081
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Stadhoudersmolenweg, kad. Apeldoorn sectie AB 2902
Datering:1988-1991
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997