Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7068
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Schapendoesweg, kad. Apeldoorn sectie U 8117, stichting Bedrijfspensioenfonds voor het Ziekenfondswezen
Datering:1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997