Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7062
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Hogekampweg, kad. Apeldoorn sectie AB 2344 en 3074, Hamer B.V.
Datering:1992-1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997