Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7061
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Bazemolenweg Ugchelen, kad. Apeldoorn sectie V 3867, 3868 en 4161, beleggingsmaatschappij Holthuis B.V.
Datering:1992-1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997