Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7057
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Hoofdstraat, Brinklaan, Nieuwstraat en Mariastraat (Oranjerie project), kad. Apeldoorn sectie U 7751, 6683, 3868, 3874, 3829, 7792, 357, 7712, 7791, 6962 en 8091, Maatschappij voor Bedrijfsobjecten (MBO)
Datering:1992-1996
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997