Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7035
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Wilmersdorf, kad. Apeldoorn sectie AC 6932, Duursma Onroerend Goed B.V.
Datering:1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997