Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7026
Beschrijving:Percelen grond gelegen in het Woudhuis, kad. Apeldoorn sectie M 3323, 3324, 3706, 3946, 4090 en 4656, Woningstichting Ons Huis
Datering:1992-1993
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997