Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:7006
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Loenerdrift Loenen, kad. Beekbergen sectie E 3246 en 3700, bouwbedrijf Draaijer B.V.
Datering:1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997