Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6996
Beschrijving:Percelen grond gelegen in het Woudhuis, kad. Apeldoorn, sectie M 3562, 4174 en 4648, Wooncorporatie De Goede Woning
Datering:1993-1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997