Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6984
Beschrijving:Percelen grond gelegen in het Woudhuis, kad. Apeldoorn sectie M 4172, 4174, 4647, 4648 en 4884, Nijhuis-Koopmans V.O.F.
Datering:1993-1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997