Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6969
Beschrijving:Perceel grond gelegen nabij de Hoog Buurloseweg Ugchelen, kad. Apeldoorn sectie AD 1661, Intermed B.V.
Datering:1992
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997