Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6968
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Altena en aan de Veldekster Ugchelen, kad. Apeldoorn sectie AD 1856, 1855 en 1682, Intermed B.V.
Datering:1993-1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997