Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6851
Beschrijving:Ondergrond met opstallen gelegen aan de Minden, kad. Apeldoorn sectie AC 6754 en 6932
Datering:1993-1994
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997