Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6582
Beschrijving:Percelen grond gelegen in Welgelegen-Zuid, kad. Apeldoorn sectie M 4784, Slokker Vastgoedontwikkeling Apeldoorn B.V.
Datering:1988-1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997