Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6575
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Wilhelmina Druckerstraat hoek Asselsestraat, Sterk en Feberwee B.V. en Woningstichting Ons Huis
Datering:1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997