Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6568
Beschrijving:Perceel grond gelegen ten oosten van het Kanaal Noord, kad. Apeldoorn, sectie M 3366, 3364, 3367, 4786, 4791, 4788 en 4785, Verenigde Autobusdiensten
Datering:1988-1990
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997