Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6557
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Reigersweg hoek Arnhemseweg, Katholieke Woningbouwvereniging St. Joseph Apeldoorn
Datering:1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997