Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6554
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Tenderlaan, kad. Apeldoorn sectie L 9509, Slokker Vastgoedontwikkeling Apeldoorn B.V.
Datering:1988-1989
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997