Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6533
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan de Windhoek en de Elburgerweg Wenum Wiesel, kad. Apeldoorn sectie D 5942 en 5946
Datering:1987-1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997