Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6510
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan het Landmetersveld, kad. Apeldoorn sectie AC 4167 en 4168
Datering:1987-1988
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997