Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6411
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan het Operaplein, kad. Apeldoorn sectie Z 3872, De Nederlandsche Middenstands Financieringen Maatschappij voor Bedrijfsobjecten N.V.
Datering:1985
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997