Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6393
Beschrijving:Perceel grasland gelegen aan de Bruisbeek Loenen, kad. Beekbergen sectie E 1116 en 1517
Datering:1985-1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997