Detail

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6346
Beschrijving:Perceel grond gelegen aan de Warenargaarde, kad. Apeldoorn sectie AC 4512
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997