Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6312
Beschrijving:Percelen grond gelegen aan het Landmetersveld, kad. Apeldoorn sectie AC 4168, 4170, 4172, 4173, 4175 en 4355, bouwbedrijf Ufkes en Ufkes
Datering:1985-1986
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997