Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6305
Beschrijving:Percelen grond gelegen in Welgelegen-Noord, kad. Apeldoorn sectie Z 576, 595, 596, 603, 604 en 3825, N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Datering:1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997