Detail Deelbeschrijving

Detail Deelbeschrijving

Archief:007 Secretariearchief van de gemeente Apeldoorn III
Inventarisnummer:6304
Beschrijving:Percelen grond gelegen in Welgelegen-Noord, kad. Apeldoorn sectie Z 593, 595, 610, 611, 612, 1612, 1614 en 1965, bouwbedrijf Bilder B.V.
Datering:1986-1987
Archiefcategorie:01 Openbaar bestuur
Ordeningsschema:A.4.2. Verkopen
Verzamelbeschrijving:5260-9815 Verkoop van onroerende goederen , 1983-1997